Dampskibsselskabet NORDEN A/S

Custodians of smarter global trade

  • ÅRSRAPPORT

  • CSR RAPPORT

  • MAGASINER

  • Q-RAPPORT

  • CORPORATE PRESENTATION

NORDEN – mere end fysiske aktiver

Den reelle værdi af NORDEN er langt mere end markedsværdien af skibene. Med øget fokus på kortsigtet operatøraktivitet og fleksibel forvaltning af omsættelige markedspositioner er NORDEN ved at blive mindre afhængig af langsigtet cyklisk eksponering til markedet. I stedet bygger en stor del af værdiskabelsen på yderst sofistikerede systemer, der leverer avancerede analyser, og risikosystemer, der gør det muligt for NORDENs medarbejdere at fokusere på relationer, foretage de rigtige markedskald og gennemføre fremragende udførelse af rejser. Dette har vi forsøgt at udtrykke i Årsrapporten 2018, hvor der er fokus på menneskene og på en tydelig præsentationen af den nye forretningsinddeling fra 2 til 3 business units, i form af stærke billeder og infografik samt citater. Formatet er det webvenlige A4 tværformat. Designet er videreført til NORDENs andre platforme og publikationer bl.a. CSR rapporten, NORDEN News og præsentationsmaterialer.

Annual Report

CSR report

Se alle cases →