Goodvalley

Home of quality

  • BÆREDYGTIGHEDSRAPPORT

  • ÅRSRAPPORT

From field to fork

Goodvalley er en vertikalt integreret fødevareproducent med aktiviteter inden for griseproduktion med afsæt i bæredygtige landbrugsprincipper, der sikrer CO2-neutral produktion. Aktiviteterne er i Polen, Ukraine og Rusland.

Samarbejdet blev indledt i efteråret 2019 og omhandlede rapporteringen for 2019, som bestod af Annual Report, DK Resumé og Sustainability Report. Designet tog udgangspunkt i Goodvalley’s CVI, hvor vi videreudviklede og tilførte et mere fleksibelt, dynamisk layout med et let udtryk i rapporterne. Fokusområder var præsentation af strategi og forklaring af risici med brug af visualiseringer og infografik. Sustainability Reporten blev helt gentænkt, og der blev arbejdet med SDG og cases samt igen grafiske virkemidler.

Bæredygtighedsrapport 2019

Årsrapport 2019

Se alle cases →