januar 2022 —

Noted siger med stolthed velkommen til Thylander som ny kunde
Thylander har i mere end 30 etableret og forvaltet ejendomsfonde i partnerskab med institutionelle investorer, fonde og velhavende privatpersoner. Thylander porteføljeomfatter et samlet etageareal på cirka 800.000 kvm

december 2021 —

WSAudiology har i dag offentliggjort Annual Report 2020/21. Noted har stået for produktion, det visuelle og designmæssige udtryk, fotooptagelser, udvikling af designelementer og lancering på SoMe med nedenstående animerede præsentation af resultatet.

Se den her >>>

december 2021 —

Vi har udviklet en helt ny identitet til RTX, som tager afsæt i et større brandingarbejde. Udrulningen er i gang og de første publikationer er netop offentliggjort i form af Annual Report 2020/21, COP/CSR Report 2020/21, CG Report og Remuneration Report for 2020/21.  Se resultaterne her :

november 2021 —

HOMETOWN er nyeste kunde hos Noted. HOMETOWN er Danmarks nye børsnoterede ejendomsselskab.
Fortegningsemission 2021 er netop offentliggjort. Her har vi stået for design, layout og produktion af retailbrochuren, som kan ses her: https://www.hometown.dk/fortegningsemission-2021/

oktober 2021 —

ESVAGT er gået i luften med nyt website. Vi har sammen med flere samarbejdspartnere stået for hele processen fra analyse, scoping, struktur, tekstproduktion og til det visuelle digitale design, hvor mange små videoer og andre grafiske virkemidler er med til at præsentere ESVAGT. Sitet er bygget op i wordpress og er selvfølgelig responsivt. Tag en tur her: https://esvagt.com/

oktober 2021 —

Chr. Hansen har netop offentliggjort deres Annual Report, CG Statement og Remuneration Report for 2020/21. Vi har igen i år i tæt samarbejde med Chr. Hansens team stået for design og produktion. Rapporterne kan ses her : >>>

september 2021 —

BeGreens Årsrapport 2020/21 er netop offentliggjort Årsrapporten og tilhørende fotokoncept er vores første opgave for den danske Solcelle komet.BeGreen er en del af Bregentved Gruppen. Bregentved har siden 1746 været i familien Moltkes eje. Som en del af Bregentveds langsigtede strategi for bæredygtighed er BeGreen grundlagt på visionen om at bygge den første 100% tilskudsfrie kommercielle solcellepark i Danmark. Se mere her: >>>

august 2021 —

Bang & Olufsen har udgivet deres ANNUAL REPORT 2020/21
Vi her i Noted har bidraget med design af en række nøglesider i rapporten.
Omnidocs har stået for selve produktionen af rapporten. Rapporten kan ses her: >>>

juli 2021 —

Vi byder med stolthed WS Audiology velkommen som ny kunde. WSA blev dannet i 2019 gennem fusionen af Sivantos og Widex. WS Audiology kombinerer over 140 års erfaring med banebrydende brug af teknologi til at hjælpe mennesker med høretab – ’Wonderful sound for ALL’.
Den første opgave med re-design og re-thinking af deres Sustainability Report 2019/20 er allerede publiceret. Se den >>>

juni 2021 —

DTU (DANISH HYDROCARBON RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTRE) Særlige tider kræver alternative løsninger. Årsrapporten dækker derfor både år 2019 og 2020.
Blandt de emner, der er omfattet af rapporten, er DHRTC som en videnssky, centrets rolle i energiomstillingen og et kig på flere forskningsprojekter- Se rapporten her https://www.oilgas.dtu.dk/english/about-us/annual-reports

juni 2021 —

Abacus Medicine har offentliggjort sin Annual Report 2020. Den røde tråd fra de foregående årsrapporter er videreført og fokus i år har været på At a glance, billedsiden og præsentation af ’one company 3 brands. Resultatet kan ses her: >>>

 

juni 2021 —

På bagkant byder vi velkommen til Linkfire som ny kunde hos Noted. De første publikationer er allerede gået i luften, nemlig Annual Report 2020 og Q1 interim report 2021, hvor vi har arbejdet med design og layout. Desuden har Linkfire netop annonceret deres ’Intention to Float’ på Nasdaq Stockholm, hvor vi har hjulpet med design, layout og produktion af selve prospektet og svensk summary – design, layout og produktion. Alt kan ses på deres investor site: >>>

juni 2021 —

Vi siger velkommen til BeGreen som ny kunde i Noted. BeGreen er en del af Bregentved Gruppen. Bregentved har siden 1746 været i familien Moltkes eje. Som en del af Bregentveds langsigtede strategi for bæredygtighed er BeGreen grundlagt på visionen om at bygge den første 100% tilskudsfrie kommercielle solcellepark i Danmark.

maj 2021 —

Vi er stolte over at kunne byde Matas velkommen som ny kunde. Matas-koncernen er et af Danmarks mest kendte og velrenommerede brands. Matas har eksisteret siden 1949, og var oprindeligt ejet af et netværk af selvstændige materialister. I dag er koncernen børsnoteret med godt 2.500 ansatte, hvor hovedparten er ansat i en af koncernens 263 Matas-butikker.

 

maj 2021 —

NRGi har offentliggjort sin Årsrapport 2020. Vi har arbejdet med et helt nyt designkoncept, stil og tone, ny illustrationsstil og brugt whitespace layout gennem hele rapporten. NRGis vision er at arbejde for et velfungerende samfund og en renere planet. Årsrapporten kan ses her: >>>

 

maj 2021 —

ESVAGT har netop offentliggjort deres Sustainability Report og Annual Report for 2020. Vi har arbejdet på et nyt designkoncept for ESVAGT, opbygget omkring deres mange gode fotos, som er med til at præsentere virksomheden. Sustainability Report 2020 kan ses her: >>>

maj 2021 —

Noted byder med stolthed Bang & Olufsen velkommen som ny kunde.Historien om Bang & Olufsen er mange ting. Det er fortællingen om radio- og tv-branchen, dansk design, det moderne Danmark, og om, hvordan en mindre dansk virksomhed, blev et af verdens mest eftertragtede brands. Det er en unik historie. Vi ser frem til at være med til at forsætte fortællingen.

maj 2021 —

ExpreS2ion Biotechnologies årsrapporter for 2020 er i dag offentliggjort. Noted indledte samarbejdet med ExpreS2ion tilbage i april, og allerede nu kan resultatet ses i form af Annual Report for 2020 på svensk og dansk.ExpreS2ion udvikler en portefølje af vacciner til sygdomme som COVID-19, influenza og brystkræft gennem brug af dets ikke-virale Drosophila S2 celle-baserede ekspressions system. Se UK rapporten her >>>

maj 2021 —

Vi har for Solitworks udviklet deres Årsrapport for 2020
Rapporten har fokus på visualiseringen af Solitworks internationaliseringsstrategi og generelle ambitioner for 2025
Du kan finde rapporten på nedenstående link.
>>>

maj 2021 —

Scandlines har netop offentliggjort deres Annual Report 2020 og Sustainability Report 2020. Til begge rapporter har vi arbejdet med helt nyt design og layout samt nye grafiske elementer. Sustainability Report 2020 er Scandlines første bæredygtighedsrapport. Rapporterne kan ses her >>>

april 2021 —

Noted støtter smilFONDEN løbende med pro-bono arbejde. Vi har i 2020 udviklet visuel identitet og støttende visuelle elementer til SMILET på RIGET. SMILET er det første bemandede kreative værksted for børn og unge på et hospital. ​Rigshospitalet og SMILfonden har i fællesskab åbnet dette kreativt værksted for børn og unge på Rigshospitalet med to fuldtidsansatte børnekunstformidlere. Herudover har vi også hjulpet med smilFONDENs årsmagasin, som kan ses her >>> Vi er glade og stolte over at kunne bidrage og støtte op om de mange gode initiativer i smilFonden

april 2021 —

Vi har for MFT ENERGY udviklet deres Annual Report 2020, som i dag er blevet offentliggjort. MFT ENERGY handler med elektricitet og gas og har hovedkontor i Aarhus. Vi er stolte af resultatet, se det her >>>

april 2021 —

Virogates har offentliggjort deres Årsrapport 2020 Vi har igen i år hjulpet med design og produktion. Resultatet kan ses her >>>

april 2021 —

Vi byder ESVAGT velkommen som ny kunde. Vi glæder os meget til samarbejdet med ESVAGT, som i første omgang omfatter den kommende rapportering.ESVAGT har siden 1981 specialiseret sig i sikkerhed og support til søs og servicerer både offshore vind industrien samt offshore olie & gas. ESVAGT har base i Esbjerg. Flåden består af mere end 40 moderne offshore skibe, og rederiet har cirka 900 medarbejdere on- og offshore.

april 2021 —

Columbus har offentliggjort deres Årsrapport 2020. Vi har ændret formatet, arbejdet med ny billedstil, ny farvepalette, udbygget et ikon-univers og illustrationsstil samt ikke mindst visuel præsentation af Strategi Focus 23. Resultatet kan ses her  >>>

 

april 2021 —

Better Collective har offentliggjort Annual Report 2020 og Sustainability Report 2020. Rapporterne har fokus på Better Collective, hvor introduktionen er styrket og hele billedsiden afspejler, hvem Better Collective er. Desuden er der småjusteringer og udvikling af flere grafiske elementer. Annual Report kan ses her: >>> og Sustainability Report kan ses her: >>>

 

april 2021 —

SP Group har offentliggjort Årsrapporten 2020. Vi har igen i går hjulpet SP Group med videreudvikling af rapporten, hvor der i år har været særligt fokus på bæredygtighed. Årsrapporten kan ses her: >>>

marts 2021 —

Zealand Pharma har offentliggjort deres corporate reports vedr. 2020. Vi har igen i år hjulpet med Annual Report, CSR Report, CG Report og Remuneration Report. Vi har stået for design, layout og produktion af alle fire rapporter. Resultatet kan ses her: >>>

marts 2021 —

KommuneKredit er gået i luften med rapporterne for 2020, hhv. Årsrapporten og Responsibility Report 2020. Vi har arbejdet med introduktion af nye sekundære farver og videreudvikling af ikoner m.v. Resultatet kan ses her  >>>

marts 2021 —

Brdr. Hartmann har nu offentliggjort Annual Report og Sustainability Report 2020. Vi har igen i år hjulpet med design, layout og udvikling af nye elementer til rapporterne. De kan ses her

marts 2021 —

Danfoss har offentliggjort Annual Report og Sustainability Report samt CG Report. Vi har arbejdet videre med designkonceptet fra 2019 inkl. nye elementer i alle 3 rapporter. Udover rapporterne kan hovedtal ses på ‘Year in review’ og ‘Sustainability in review’
Rapporterne kan ses her: >>>  og her >>>

 

marts 2021 —

NORDEN har netop offentliggjort Annual Report 2020 incl. sustainability. Vi har arbejde videre med NORDESN nye CVI Rapporten kan ses her >>>

marts 2021 —

Royal Unibrew har offentliggjort Annual Report 2020 incl. sustainability. Vi har sammen med Royal arbejdet med design og layout. Udover Annual Report har vi også arbejdet med de øvrige corporate rapporter. Rapporten kan ses her: >>>

 

marts 2021 —

H+H Annual Report og Sustainability Report er netop offentliggjort og vi har hjulpet med samtlige corporate reports for 2020

Se Annual Report her >>> Se Sustainability Report  >>>

marts 2021 —

For RISMA har vi som første opgave i vores samarbejde med dem udarbejdet deres Annual Report 2020
Risma noteres 02.03.2021 på Nasdaq First North. Se rapport her >>

februar 2021 —

Igen i år har vi hjulpet Goodvalley med design, layout og produktion af deres Annual Report 2020 og Sustainability Report 2020 som følger den røde designtråd. Rapporterne er netop offentliggjort  >>>

februar 2021 —

Vi har i tæt samarbejde med Navigare Capital Partners udviklet ny visuel identitet for fonden Maritime Investment Fund II, samt et 160 siders stort og ambitiøst Private Placement Memorandum

februar 2021 —

NKT offentliggør i dag deres corporate reports 2020-Annual Report,
Sustainability Report, Remuneration Report og Corporate Governance, under deres nye purpose “We connect a greenen world” Vi har stået for design og produktion af de 4 rapporter se dem her  >>>

 

februar 2021 —

Konsolidator 2020 er nu offentliggjort. Vi har stået for design, layout og produktion, hvor designet fra sidste år er videreudviklet Se rapporten her: >>>

februar 2021 —

CASAs Årsrapport 2020 er nu offentliggjort. Vi har stået for design, layout og produktion, hvor designet fra sidste år er videreudviklet med nye illustrationer. Se rapporten her: >>>

februar 2021 —

Lån & Spar Bank’s årsrapport 2020 er nu offentliggjort. Vi har igen i år hjulpet med at videreudvikle rapporten. Rapporten kan ses her: >>>

februar 2021 —

ALK Sustainability Report er også offentliggjort, og der er i år fokus på SDG mål 3 og 9 samt People, Planet og Prosperity. Se rapporten her: >>>

februar 2021 —

Februar 2020
ALK Annual Report 2020 er netop offentliggjort. Igen i år har vi hjulpet ALK med design, layout og produktion af deres Årsrapport. Se rapporten her: >>>

december 2020 —

Vi har i samarbejde med Roblon udviklet Annual Report og CSR Report for 2019/20

Se de to rapporter her >>>

december 2020 —

Vi igen i år hjulpet Aarsleff med deres Årsrapport og CSR-rapport se dem her >>>  >>>

december 2020 —

Noted siger velkomme til NKT som ny kunde. NKT er pioner i kabelindustrien. Siden 1891 har de leveret nøglefærdige kabelløsninger der opfylder den evigt stigende efterspørgsel efter strøm.

december 2020 —

HusCompagniet og Noted indgår samarbejde. HusCompagniet hjælper hvert år 1.400 danske familier med at bygge drømmehuset og er dermed nordens største husbygger.

december 2020 —

RISMA er ny kunde i Noted
RISMA arbejder med governance, risk og compliance i én integreret i platform.
RISMA er på en spændende rejse og vi er stolte over at være med om bord

december 2020 —

Noted byder velkommen til Navigare Capital som ny kunde
Navigare Capital Partners er en alternativ investeringsfondsforvalter dedikeret til investeringer i maritime aktiver.
Navigare Capital Partners har base i København og blev grundlagt i 2017 af fire erfarne skibsfart partnere og Robert Mærsk Uggla.

december 2020 —

Solitwork er ny kunde i Noted og vi ser meget frem til de kommede fælles projekter. Solitwork er et konsulenthus som arbejder med digital finance. Velkommen til.

november 2020 —

RTX har netop offentliggjort deres Annual Report, COP Report, CG Report og Remuneration Report for 2019/20. Vi har igen i år sammen med RTX’s team stået for design, layout og produktion. Se resultatet her >>>

oktober 2020 —

Chr. Hansen har netop offentliggjort deres Annual Report, CG Statement, Remuneration Report og Sustainability Data Sheet for 2019/20. Vi har i tæt samarbejde med Chr. Hansens team stået for design og produktion. Det fine resultat kan ses her: >>>

 

september 2020 —

For femte år i træk har vi hjulpet ChemoMetec med design, layout og produktion af deres Årsrapport. Årsrapporten 2019/20 er netop offentliggjort og kan ses her AR 2019/2020. Udover Årsrapporten har vi lavet et resumé på engelsk, som kan ses her: Resume

 

august 2020 —

Vi byder NRGi velkommen som ny kunde i Noted. NRGi er et andelsselskab med 215.000 andelshavere og er i dag en af Danmarks største energikoncerner. Vi glæder os til samarbejdet. Læs mere om NRGi her

august 2020 —

Abacus Medicine har netop offentliggjort deres Årsrapport 2019. I år har vi sammen med Abacus arbejdet videre med designet og udvalgte nye illustrationer Årsrapporten kan ses her >>>

august 2020 —

For tredje år i træk har vi hjulpet Aquaporin med tilblivelsen af årsrapporten for 2019. Årsrapportens mål er at støtte op om en visuel præsentation af rent, naturligt drikkevand for alle og bæredygtig genbrug af vand i industrielle applikationer.

Læs og se rapporten her  >>>

juli 2020 —

Vi har for SMILfonden skabt en visuel identitet til deres fantastiske nye tiltag SMILET på Rigshospitalet.
Målet har været skabe en naturlig kobling til SMILFonden. SMILET er sådan et godt initiativ og vi håber vi kan være med til at inspirere og gøre børnene nysgerrige på hvad SMILET er for noget, i form af farver, former og illustrationer. SMILET kommer til at gøre en forskel for mange børn og deres familier, og bliver et dejligt ‘helle-sted’ fra dagligdagen som indlagt barn. SMILET åbner på Rigshospitalet september 2020

juni 2020 —

Igen i år har vi hjulpet GSV med udviklingen af deres Årsrapport for 2019
Tilgangen har været en videreudvikling af årsrapporten for 2018 med øget fokus på CSR
Resultatet kan ses her >

juni 2020 —

I tæt samarbejde med ELF Development har vi udviklet ELF Årsrapport 2019. Årsrapporten er en videreudvikling af Årsrapporten fra 2018 og ligger i visuel naturlig forlængelse heraf.

Se Årsrapporten her >>

juni 2020 —

I foråret og sommeren 2020 har vi har hjulpet ELF Development med opbygning af en billedebank som kan understøtte deres
kommunikation og platforme fremadrettet, fotos er taget på 6 locations i samarbejde med fotograf Nikolaj Tanning.

maj 2020 —

Arbejdet med Scandlines årsrapport for 2019 haft fokus på at gøre udvalgte afsnit endnu mere tilgængelige og nemme at afkode. Det har vi gjort bl.a. med brug af ikoner. Resultatet kan ses her: >>>

april 2020 —

Vi støtter SMILfonden og stifter Sisse Fisker og hendes fantastiske team løbende med pro-bono arbejde der kan styrke fondens kommunikation og arbejde med at skabe stærke fællesskaber og øge livskvaliteten i familier med alvorligt syge børn og unge. Det gør de gennem sociale aktiviteter på hospitalerne og med sommercamps, netværksture og rådgivning. Sidste fælles projekt er Fondens Årsmagasin 2019. Det kan ses og læses her >>>

april 2020 —

Konglomeratet UIE (United International Enterprises) med investeringer i både den agro-industrielle sektor samt udvalgte industrier og teknologiselskaber, ønskede, at deres Annual Report 2019 fik et helt nyt udtryk, design og format, som kunne præsentere selskabets aktiviteter på en overskuelig og god måde. Resultatet kan ses her: >>>

april 2020 —

Samtidig med, at vi byder Athena Investments velkommen som ny kunde hos Noted, har vi også løst den første opgave sammen, nemlig Annual Report 2019. Designmæssigt har vi videreudviklet eksisterende design, moderniseret rapporten og bl.a. lagt rapporten ned. Se den her >>>

 

marts 2020 —

Vi har sammen med Better Collective udviklet den første selvstændige Sustainability Report. Rapporten bliver båret af verdensmålene og forklaret med gode cases. Se Sustainability Reporten her  >>>

 

marts 2020 —

Sammen med Better Collective har vi igen i år arbejdet med Årsrapporten og videreførelse af design og layout. Fotos og modeller er med til at forklare forretningen. Se Årsrapporten her >>>

marts 2020 —

KommuneKredits Responsibility Report 2019 er en videreudvikling af sidste års rapport, hvor der arbejdes med en tydelig reference til verdensmålene og cases. Se Responsibility Reporten her >>>

 

 

marts 2020 —

KommuneKredit Årsrapport 2019 Igen i år har vi arbejdet med KommuneKredits Årsrapport, hvor vi har lavet småjusteringer til designet og arbejde med highlights-siderne. Se den her  >>>

 

marts 2020 —

ViroGates Årsrapport 2019 har også fået vinger. Rapporten er visuelt en naturlig videreudvikling af Årsrapporten for 2018. Se den her >>>

marts 2020 —

Så er SP Groups Årsrapport for 2019 netop offentliggjort. Fokus i SP Groups årsrapportering er altid at præsentere den komplekse forretning og de fire forretningsområder med brug af fotos og modeller. Se Årsrapporten her >>>

marts 2020 —

Konsolidators Årsrapport 2019 er netop offentliggjort. Det er vores første opgave for Konsolidator.  Se Årsrapporten her >>>

 

marts 2020 —

Vi byder velkommen til Chr. Hansen, som netop er blevet ny kunde hos Noted. Vi glæder os meget til samarbejdet, som i første omgang omfatter hele den kommende årsrapportering.

marts 2020 —

Årsrapporten 2019 er en videreførelse af både udtryk og design fra sidste år, og i år er der særligt arbejdet med præsentationen af business model og equity story. Se Årsrapporten her >>>

 

marts 2020 —

I arbejdet med at gøre Årsrapporten 2019 endnu mere tydelig på bl.a. strategi, forretningsmodel og risici har vi brugt flere farver og fortsat den naive streg. Se Årsrapporten her >>> Herudover har vi også lavet en COP rapport – se den her >>>

marts 2020 —

Årsrapporten 2019 er en videreførelse af både udtryk og design fra sidste år, og i år er der særligt arbejdet med præsentation af ny strategi og sustainability rapporten som et selvstændigt afsnit i årsrapporten. Se Årsrapporten her >>>

marts 2020 —

Sammen med Royal Unibrew har vi videreudviklet årsrapporten både design og udtryk, bl.a. præsentation af packshots gennem hele rapporten til at støtte brandingen af Royal Unibrews mange produkter og igen i år arbejdet med cases til at forklare strategien. Sustainability rapporten er et selvstændigt afsnit i årsrapporten, og der er arbejdet med at forbedre denne del. Se rapporten her >>>

marts 2020 —

Årsrapporten 2019 havde igen i år fokus på patient-cases, hvor man får et indblik i, hvordan patienter lever med deres forskellige sygdomme. Designet er en videreførelse fra sidste år – og i år er der arbejdet med nye ikoner og illustrationsstil. Se rapporten her >>> Ud over årsrapporten har vi også lavet den selvstændige Responsibility Report. Se den her >>>

februar 2020 —

Goodvalley fik sidste år nyt navn og identitet, og vi har arbejdet videre med den nye kommunikationsplatform i deres netop offentliggjorte Annual Report og Sustainability Report. Begge rapporter kan ses her >>>

februar 2020 —

For første gang har vi i tæt samarbejde med Danfoss stået for design og produktion af deres årsrapport og bæredygtighedsrapport. Rapporterne byder på historisk gode tal, højeste medarbejderengagement til dato og så Danfoss´s ambitiøse mål om at blive CO2-neutrale inden 2030 og nå 30% kvindelige ledere inden 2025. Alle tre kan ses her >>>

februar 2020 —

Sidste år blev den helt nye identitet for Lån & Spar Bank introduceret i Årsrapporten, herunder ændring af formatet – så i år har vi arbejdet med at videreudvikle rapporten. Se den her. Udover Årsrapporten har vi også arbejdet med Risikorapporten. Se den her >>>

februar 2020 —

Spændende samarbejde med CASA har ført til en videreudvikling af Årsrapporten, så den i år har fået et bedre flow og de grafiske virkemidler har fået en mere signifikant indflydelse på rapporten. Se den her >>>

februar 2020 —

Med glæde kan vi fortælle at DTU er ny kunde ved Noted, vi ser meget frem til samarbejdet.
DTU er et internationalt teknisk eliteuniversitet, der blev grundlagt i 1829 med det formål at ”udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og teknisk videnskab til gavn for samfundet”

februar 2020 —

ALK har netop offentliggjort deres Årsrapport for 2019 og tilhørende publikationer. I år har fokus i Årsrapporten været på at styrke selve introduktionen af ALK med brug af grafiske virkemidler, fotos m.v. Se rapporten her AR2019
I Sustainability Report har vi arbejdet med en kombination af SDG målene sammen med grafiske elementer. Se den her CSR 2019

januar 2020 —

Januar 2020 — Vi har hjulpet Spejdernes Administrationsfællesskab (SAF) med udvikling af ny grundfortælling, tagline visuel identitet og nyt website. SAF varetager alle typer foreningers administration, økonomi, drift og medlemsservice, så de frivillige får tid til at være frivillige. Du kan besøge websitet her http://tidtilforeningen.dk

december 2019 —

For 3 år i træk har vi hjulpet Per Aarsleff Holding A/S med udviklingen af deres Årsrapport for 2018/19
Se rapporten her: Årsrapport 2018/2019

november 2019 —

Med stolthed byder vi Danfoss velkommen som ny kunde. Danfoss er en global virksomhed opdelt i fire forretningsområder: Danfoss Power Solutions, Danfoss Cooling, Danfoss Drives og Danfoss Heating. Danfoss er et privatejet selskab, stiftet af Mads Clausen i 1933. Danfoss har 27.795 ansatte og har hovedsæde i Nordborg på Als.

november 2019 —

Velkommen til Konsolidator som ny kunde. Konsolidator udvikler og sælger et cloudbaseret konsolideringssystem, der hjælper koncerner med at udføre konsolidering af deres interne og eksterne regnskaber samt finansielle data.

november 2019 —

Vi byder Goodvalley velkommen som ny kunde i Noted. Goodvalley er en vertikalt integreret fødevareproducent med aktiviteter inden for svineproduktion, slagtning og kødforarbejdning, markbrug og foderfabrikker samt biogasproduktion.

oktober 2019 —

Vi er mere end glade for at kunne sige velkommen til Malene Jepsen som ny Senior Graphic Designer hos Noted. Malene er udddanet Cand. Arch – Grafisk design fra Kunstakademiets Arkitektskole og har mere end 13 års erfaring med skabelse og vedligeholdelse af nogle af Danmarks førende virksomheders visuelle identiteter samt udvikling af magasiner og årsrapporter.

september 2019 —

ChemoMetec har netop offentliggjort deres Årsrapport for 2018/19. I år har vi arbejdet på at styrke det designmæssige udtryk endnu mere, inkl. udvikling af flere grafiske elementer, bl.a. forretningsmodellen. Se den her

september 2019 —

For SPEAK har vi skabt fotobibliotek med fotos af kursister og ansatte på skolen. Det ligger online sammen med deres digitale brandbook og CVI.

september 2019 —

Nanovi A/S udvikler firma medicinsk udstyr inden for kræftbehandling. Vi har hjulpet Nanovi med udviklingen af nyt corporate website. http://nanovi.com

september 2019 —

Ungdomsøen åbnede 24.8.2019 med en vision om en ø, der skaber nye fællesskaber, støtter unge i at tage samfundsansvar og give dem tro på, at de kan skabe positive forandringer i eget og andre unges liv. Noted hjalp SPEJDERNE med åbningen af øen på kommunikationsfronten med store og små opgaver. Fotograf: Christopher Hesselberg

august 2019 —

For D/S NORDEN designer, layouter og producerer vi deres kvartårlige aktionærmagasin NORDEN News. Det seneste nummer af NORDEN News er netop udkommet.

august 2019 —

Spejdernes Lejr er Danmarks største spejderlejr og den største lejr for børn og unge i Norden med 40.000 deltagere fra ind- og udland. Vi har hjulet Spejderne med ny visuel identitet og tilhørende designguide til den kommende lejr i 2022.

juni 2019 —

Skandinaviens vel stærkeste tilbehørsmærke, og en markedsleder i luksusbagage-markedet har fået nyt e-commerce og brandsite. Noted har været med på rejsen. Besøg sitet her: www.mismo.dk

juni 2019 —

For Mater og Earth Studio har vi udviklet ny visuel identitet og brandsite for deres nye designstudio. Earth Studio er startet og drevet af CEO Eva Harlou. Earth Studio udvikler interiørløsninger af høj skandinavisk kvalitet og med respekt for mennesker og planeten.

www.earthstudio.dk

juni 2019 —

ELF Development, som er en af vores nyeste kunder, har netop offentliggjort deres årsrapport, en rapport som vi har hjulpet dem med: https://www.elfdevelopment.com/company-profile/annualreport/

 

ELF Development er et ejendomsfirma med ekspertise i at udvikle storskala byområder samt i ombygning og renovering af eksisterende bygninger.

juni 2019 —

Vores kunde Aquaporin, et globalt vandteknologiselskab, har netop offentliggjort vores seneste fælles projekt, Årsrapporten for 2018. Se den her https://aquaporin.dk/2019/