DTU Årsrapporten 2019/2020

29 juni 2021

DTU (DANISH HYDROCARBON RESEARCH AND TECHNOLOGY CENTRE) Særlige tider kræver alternative løsninger. Årsrapporten dækker derfor både år 2019 og 2020.
Blandt de emner, der er omfattet af rapporten, er DHRTC som en videnssky, centrets rolle i energiomstillingen og et kig på flere forskningsprojekter- Se rapporten her https://www.oilgas.dtu.dk/english/about-us/annual-reports