Navigare Capital

21 december 2020

Noted byder velkommen til Navigare Capital som ny kunde
Navigare Capital Partners er en alternativ investeringsfondsforvalter dedikeret til investeringer i maritime aktiver.
Navigare Capital Partners har base i København og blev grundlagt i 2017 af fire erfarne skibsfart partnere og Robert Mærsk Uggla.