THYLANDER

10 januar 2022

Noted siger med stolthed velkommen til Thylander som ny kunde
Thylander har i mere end 30 etableret og forvaltet ejendomsfonde i partnerskab med institutionelle investorer, fonde og velhavende privatpersoner. Thylander porteføljeomfatter et samlet etageareal på cirka 800.000 kvm